fbpx

Review สมการฟิสิกส์ที่ออกสอบฟิสิกส์สามัญปี 64

📌การสอบเข้ามหาวิทยาลัยใกล้เข้ามาแล้ว โพสต์นี้ พี่รวม “สมการ” ที่เคยออกสอบฟิสิกส์สามัญ ปี 64 มาให้ เพื่อเป็นแนวทางกับน้องๆ ที่ต้องการ wrap up ความรู้ฟิสิกส์จากบทต่างๆ นะครับ

📌📌 ต้องบอกว่า สสวท. ออกทุกบทจริงๆ แม้แต่บทเล็กๆ จิ๋วๆ ที่เมื่อก่อน สทศ. ไม่ออก และข้อสอบมีการกระจายน้ำหนักเป็นอย่างดี ไม่กองที่บทใดบทหนึ่งแบบล้นๆ ต้องขอชมว่า สสวท.คือดีย์ !!

📌📌📌 ส่วนใครอยากให้พี่ช่วยติวฟิสิกส์สอบเข้าแบบสรุปเข้ม แนะนำ คอร์ส Refined Physics มีเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้นครบ 21 บท และ อัพเดทข้อสอบใหม่ๆ ให้ครบทุกปี ลองดูรายละเอียดก่อนได้เลย


✏️ ข้อสอบกลุ่มกลศาสตร์

 • บทนำ
 • การเคลื่อนที่แนวตรง -> ปัญหากราฟ
 • กฎนิวตัน การหาแรงลัพธ์
 • พลังงานศักย์
 • สมดุลกลต่อการหมุน
 • ระบบรอก
 • วงกลม
 • SHM การสั่นสปริง
 • โมเมนตัม
 • โพรเจคไทล์

✏️ ข้อสอบกลุ่มคลื่น

 • คลื่นกล คลื่น 2 ขบวนเคลื่อนที่มาซ้อนทับกัน
 • คลื่นกล การหักเห กฎของเสนล
 • เสียง
 • แสงเชิงคลื่น
 • แสงเชิงรังสี

✏️ ข้อสอบกลุ่มไฟฟ้า

 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • แม่เหล็กไฟฟ้า
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจร

✏️ ข้อสอบกลุ่มสสารและความร้อน

 • สมดุลความร้อน
 • แก๊ส พลังงานจลล์เฉลี่ย
 • ของแข็ง
 • ของไหล พลศาสตร์ของไหล
 • ของไหล แรงลอยตัว

✏️ ข้อสอบมอเดิร์นฟิสิกส์

 • ฟิสิกส์อนุภาค
 • ฟิสิกส์อะตอม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์

✅ Download รีวิวสมการฟิสิกส์ที่เคยออกสอบฟิสิกส์สามัญ 64 ที่นี่

Leave a Comment