fbpx
ลดราคา!

คอร์ส Physics Mastery DUO ม.4 (เทอม 1 + เทอม 2)

฿5,390.00

หมวดหมู่:

🧡 Recommend: สำหรับนักเรียน ม.4 เราจับคู่ 2 คอร์สช่วยน้องประหยัดสุดๆ 🧡

สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเรียนฟิสิกส์กับพี่ฟาร์มอย่างต่อเนื่อง และต้องการรับส่วนลดค่าเรียนคุ้มค่าที่สุด —- คอร์ส Physics Mastery DUO ม.4 (รวมเทอม 1 + ม.4 เทอม 2) —- ค่าเรียนปกติ 6,750 บาท ลดเหลือเพียง 5,390 บาท

เนื้อหาในคอร์ส

   • Book: บทที่ 1 ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ และบทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
   • Book: Physics Mastery บทที่ 3 กฎของนิวตัน
   • Book: Physics Mastery บทที่ 4 “สมดุลกล” และบทที่ 5 “งานและพลังงาน”
   • Book: Physics Mastery บทที่ 6 “โมเมนตัมและการชน” และบทที่ 7 + 8 “การเคลื่อนที่ในสองมิติ (โพรเจคไทล์+วงกลม)

เวลาเรียน

 • ชั่วโมงเรียนรวม 108 ชั่วโมง ไม่จำกัดชั่วโมงทบทวน
 • เรียนบนเว็บไซต์ PhysicsFarm.org รองรับทุกอุปกรณ์
 • อายุคอร์ส 180 วัน

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.4
 • นักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า

หนังสือประกอบการเรียน

 • Book: Physics Mastery บทที่ 1 ธรรมชาติวิชาฟิสิกส์ และการเคลื่อนที่ในเส้นตรง
 • Book: Physics Mastery บทที่ 3 กฎของนิวตัน
 • Book: Physics Mastery บทที่ 4 สมดุลกล บทที่ 5 งานและพลังงาน
 • Book: Physics Mastery บทที่ 6 โมเมนตัม บทที่ 7+8 การเคลื่อนที่ในวิถีโค้ง (รวมโพรเจกไทล์และวงกลม)
 • ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

เงื่อนไขการรับ Pack DUO*

 • นักเรียนสามารถ activate 2 คอร์สพร้อมกัน เพื่อเข้าเรียนเนื้อหาทุกบททันที หรือเลือก Activate คอร์สใดคอร์สหนึ่งก่อนก็ได้
 • หากต้องการ activate 2 คอร์สพร้อมกันทันที โปรดระบุในหมายเหตุการสมัครเรียน ว่า “ต้องการ activate 2 คอร์สพร้อมกันทันที”
 • หากไม่ต้องการ activate 2 คอร์สพร้อมกันทันที โปรดระบุคอร์สที่ต้องการให้ activate ก่อน เช่น ต้องการเริ่มเรียนเนื้อหาส่วน ม.4 เทอม 2 ให้ระบุใน หมายเหตุการสมัครเรียนว่า “ต้องการ activate คอร์ส ม.4 เทอม 2 ก่อน”
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่ม activate คอร์สเรียน หากไม่แจ้งความต้องการใดๆ ในหมายเหตุการสมัคร
 • สำหรับการ activate คอร์สอีกส่วนภายหลัง ให้นักเรียนแจ้งชื่อ สกุล อีเมลที่ใช้สมัครเรียน และวันที่ต้องการเริ่ม activate เข้ามาที่ Line@: PhysicsFarm 
 • ต้องแจ้ง activate คอร์สอีกส่วนภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันสั่งซื้อวันแรก อ้างอิงจากอีเมลคำสั่งซื้อเป็นสำคัญ