fbpx

คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

฿2,490.00

คอร์ส Physics Mastery ม.4 เทอม 1

มาเรียนสายวิทย์ให้มีความสุขด้วยการสร้าง “ความรู้วิชาฟิสิกส์” ที่ถูกต้องตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท. เพิ่มเกรด 4 ในโรงเรียนแบบสบายๆ ตลอดจนติวเข้มเพื่อทำเกรดในห้องโครงการต่างๆ  แบบฝึกหัดครบ ทบทวนให้น้องเข้าใจจริง สอนละเอียดมาก-จนถึงระดับยาก-เพื่อให้น้องเก่งจริง

เนื้อหาในคอร์ส

 1. บทที่ 1 ธรรมชาติวิชาฟิสิกส์
  • Part A การวัด
  • Part B การจัดการข้อมูลตัวเลขจากการวัด
  • Part C การแปลความหมายข้อมูล
  • Part D หัวข้อพิเศษ Math for Physics
 2. บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
  • Part A ปริมาณการเคลื่อนที่
  • Part B เครื่องเคาะสัญญาณ
  • Part C กราฟการเคลื่อนที่
  • Part D สมการการเคลื่อนที่ (ความเร่งคงที่)
  • Part E การเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดโลก
  • Part F หัวข้อพิเศษ สำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง
 3. บทที่ 3 กฎของนิวตัน
  • Part A แรงและมวล
  • Part B กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  • Part C การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางกลศาสตร์ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  • Part D แรงดึงดูดระหว่างมวล

เวลาเรียน

 • ชั่วโมงเรียนรวม 42.5 ชั่วโมง ไม่จำกัดชั่วโมงทบทวน
 • เรียนบนเว็บไซต์ PhysicsFarm.org รองรับทุกอุปกรณ์
 • อายุคอร์ส 180 วัน

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.4
 • นักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าในเนื้อหาทั้ง 3 บท

หนังสือประกอบการเรียน

 • Book: Physics Mastery บทที่ 1 ธรรมชาติวิชาฟิสิกส์ และการเคลื่อนที่ในเส้นตรง
 • Book: Physics Mastery บทที่ 3 กฎของนิวตัน
 • ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

VDO ตัวอย่างการสอน

สอน PART B กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ช่วงพาทำแบบฝึกหัด

คุณอาจจะชื่นชอบ…