fbpx

คอร์ส Physics Slayer ม.6 เทอม 1 (Full Pack)

฿2,990.00

คอร์ส Physics Slayer ม.6 เทอม 1 (Full Pack)

👉  เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

เวลาเรียน

 • ชั่วโมงเรียนรวม 48 ชั่วโมง
 • ชั่วโมงเรียนเรียนที่ได้ +30% รวมเป็น 61 ชั่วโมง
 • เรียนบนแอพลิเคชั่น Playhub ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
 • อายุคอร์ส 180 วัน

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน
 • นักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนะนำ คอร์ส Physics Slayer [Full Pack]

เนื้อหาในคอร์ส

บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า

 • แม่เหล็ก
 • ทฤษฎีโมเลกุลของแม่เหล็ก
 • สนามแม่เหล็ก
 • สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ
 • แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
 • แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก
 • แรงระหว่างลวดตัวนำขนานที่มีกระแสไหลผ่าน
 • โมเมนต์ของแรงคู่ควบในขดลวดบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
 • ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • หม้อแปลงไฟฟ้า

บทที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • พื้นฐานไฟฟ้ากระแสสลับ
 • ความต่างศักย์และกระแสที่เวลาใดๆ
 • ค่ายังผลหรือค่ารากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย

บทที่ 17 ความร้อน และ แก๊ส

 • ความร้อนและการเปลี่ยนแปลง
 • การถ่ายเทความร้อน
 • ความร้อนกับการเปลี่ยนรูปพลังงาน
 • กฎของบอยล์ ชาร์ลส์ และ เกย์-ลูสแซค
 • กฎของแก๊ส
 • ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • แก๊สผสม
 • พลังงานภายในระบบ
 • งานจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
 • กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์

บทที่ 18 ของแข็งและของไหล

 • สมบัติความยืดหยุ่นของของแข็ง
 • สมบัติภายใต้ขีดจำกัดการแปรผันตรง
 • การขยายตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • แก่นเนื้อหาของไหลสถิต
 • ของไหลอุดมคติ

หนังสือประกอบการเรียน

 • Book 8 MAGNETISM & AC บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า และ บทที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • Book 9 MATTER & HEAT บทที่ 17 ความร้อน และ แก๊ส และ บทที่ 18 ของแข็งและของไหล
 • ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

คุณอาจจะชื่นชอบ…