fbpx

คอร์ส Physics Slayer ม.6 เทอม 2 (Full Pack)

฿2,490.00

คอร์ส Physics Slayer ม.6 เทอม 2 (Full Pack)

👉  เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ คอร์ส Physics Slayer [Full Pack]

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน
 • นักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนะนำ คอร์ส Physics Slayer [Full Pack]

เวลาเรียน

 • ชั่วโมงเรียนรวม 40 ชั่วโมง
 • ชั่วโมงเรียนเรียนที่ได้ +30% รวมเป็น 52 ชั่วโมง
 • เรียนบนแอพลิเคชั่น Playhub ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
 • อายุคอร์ส 180 วัน

เนื้อหาในคอร์ส

บทที่ 19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • พื้นฐานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขง Maxwell
 • คลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ
 • สมบัติโพลาไรเซซัน

บทที่ 20 ฟิสิกส์อะตอม

 • ลักษณะพลังงานในระดับอะตอม
 • แบบจำลองอะตอมของโบร์
 • การศึกษาสเปกตรัมของธาตุ
 • การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
 • X-ray
 • ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
 • กลศาสตร์ควอนตัม

บทที่ 21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 • การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
 • สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X ใดๆ
 • กัมมันตภาพรังสี
 • การหาไอโซโทปจากแมสสเปกโทรมิเตอร์
 • การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
 • ครึ่งชีวิต
 • การทดลองอุปมาอุปมัยครึ่งชีวิต
 • ขนาดของนิวเคลียส
 • แรงนิวเคลียร์
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 • ประเภทของปฏิกิริยานิวเคลียร์

หนังสือประกอบการเรียน

 • Book 10 MODERN PHYSICS: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ฟิสิกส์อะตอม | ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
 • ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

คุณอาจจะชื่นชอบ…