fbpx

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 – 180 วัน

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

รายละเอียดคอร์ส

  • เข้าเรียน Book 8: แม่เหล็กไฟฟ้า (รวมไฟฟ้ากระแสสลับ)
  • เข้าเรียน Book 9: ความร้อนและแก๊ส | ของแข็งและของไหล

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]


Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

จากนั้น LOGIN ด้วย Username : Email ที่ใช้สมัครเรียน และ Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก


วันหมดอายุคอร์ส

⏰  ชั่วโมงเรียนรวม 48 ชั่วโมง บวกเวลาให้ทบทวนอีก 30% รวมเป็น 63 ชั่วโมง 🖌 แนะนำเรียนควบคู่กับบทเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนล่วงหน้า 🗓  อายุคอร์ส 180 วัน 📚 หนังสือเรียนพิมพ์ 4 สี เย็บห่วงแข็งแรงอย่างดี เปิดอ่านง่าย จดง่าย จำนวน 2 เล่ม คือ

  • Book 8: แม่เหล็กไฟฟ้า (รวมไฟฟ้ากระแสสลับ)
  • Book 9: ความร้อนและแก๊ส | ของแข็งและของไหล