fbpx

คอร์ส Physics Slayer E – กลุ่มมอเดิร์นฟิสิกส์

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

– เนื้อหาส่วน 3 บทนี้ ไม่ง่ายไม่ยาก แต่หลายโรงเรียนตามไม่ทัน – ประกอบด้วย 3 บท ดังต่อไปนี้

  1. U19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  2. U20 ฟิสิกส์อะตอม
  3. U21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]


Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ


⏰  ชั่วโมงเรียนรวม 36 ชั่วโมง บวกเวลาให้ทบทวนอีก 30% รวมเป็น 47 ชั่วโมง 🖌 สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 เดือน 🗓  อายุคอร์ส 180 วัน 📚 หนังสือเรียนพิมพ์ 4 สี เย็บห่วงแข็งแรงอย่างดี เปิดอ่านง่าย จดง่าย จำนวน 1 เล่ม