fbpx

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2 – 180 วัน

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

รายละเอียดคอร์ส

  •  เข้าเรียน Book10: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ฟิสิกส์อะตอม | ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]


Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

จากนั้น LOGIN ด้วย Username : Email ที่ใช้สมัครเรียน และ Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก


วันหมดอายุคอร์ส

⏰  ชั่วโมงเรียน 39 ชั่วโมง บวกเวลาให้ทบทวนอีก 30% รวมเป็น 51 ชั่วโมง 🖌 แนะนำเรียนควบคู่กับบทเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนล่วงหน้า 🗓  อายุคอร์ส 180 วัน 📚 หนังสือเรียนพิมพ์ 4 สี เย็บห่วงแข็งแรงอย่างดี เปิดอ่านง่าย จดง่าย จำนวน 2 เล่ม คือ

  • Book10: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | ฟิสิกส์อะตอม | ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค