fbpx

คอร์ส Physics Slayer B – กลุ่ม SHM และคลื่น

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

“เปลี่ยนคนทิ้งวิชาฟิสิกส์ให้เก่งขึ้นได้จริง” ในคอร์ส Physics Slayer พาร์ทซิมเปิลฮาร์มอนิกและคลื่น ประกอบด้วย 4 บท ดังต่อไปนี้

  1. U09 การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic
  2. U10 คลื่น
  3. U11 แสง
  4. U12 เสียง

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]


Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ


⏰  ชั่วโมงเรียนรวม 57 ชั่วโมง บวกเวลาให้ทบทวนอีก 30% รวมเป็น 75 ชั่วโมง

🖌 แนะนำเรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เพียง 2 เดือนก็เรียนครบแล้ว

🗓  อายุคอร์ส 180 วัน

📚 หนังสือเรียนพิมพ์ 4 สี เย็บห่วงแข็งแรงอย่างดี เปิดอ่านง่าย จดง่าย จำนวน 2 เล่ม