สอนฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของ “นิวตัน” แผนใหม่ ที่ “ใช่” ที่สุด ณ พ.ศ. นี้

ตอนแรกพี่จะทำสรุปสั้นๆ แต่คิดไปคิดมา “เรียนทั้งที” เอาให้เข้าใจเลยดีกว่า 🙂

สอนฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของ “นิวตัน” แผนใหม่ ที่ “ใช่” ที่สุด ณ พ.ศ. นี้ Read More »