fbpx

คอร์สฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ต้น กลศาสตร์ 1

฿1,490.00

เนื้อหาในคอร์ส

 • บทที่ 0 บทนำ การวัด และการแปลความหมายข้อมูล จำนวน 13 Ep.
 • บทที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง จำนวน 21 Ep.
 • บทที่ 2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จำนวน 19 Ep.
 • บทที่ 3 งานและพลังงาน จำนวน 21 Ep.

เวลาเรียน

 • เวลาเรียนจริง ประมาณ 30 ชั่วโมง
 • เรียนบนเว็บไซต์ PhysicsFarm.org ไม่จำกัดชั่วโมงทบทวน
 • อายุคอร์ส 365 วัน (ขยายจาก 180 วัน)

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.1 ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน
  • นักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานฟิสิกส์ ม.ต้นให้แข็งแรง

หนังสือประกอบการเรียน

 • ชีทประกอบการเรียน ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

ตัวอย่างการเรียนการสอนจากคอร์ส