fbpx

คอร์ส Physics Mastery M407+408 การเคลื่อนที่ในสองมิติ (โพรเจคไทล์+วงกลม)

฿1,000.00

คอร์ส Physics Mastery M406+407 การเคลื่อนที่ในสองมิติ (โพรเจคไทล์+วงกลม)

เนื้อหาในคอร์ส

บทที่ 7 โพรเจกไทล์ (6.5 ชั่วโมง)
 • หัวข้อ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 • หัวข้อ 2 การวิเคราะห์ความเร็ว
 • หัวข้อ 3 เทคนิคสำหรับวิถีโค้งสมมาตร
 • หัวข้อ 4 คุณสมบัติที่น่าสนใจของวิถีโค้งสมมาตร
 • หัวข้อ 5 โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง
บทที่ 8 วงกลม (9.5 ชั่วโมง)
 • หัวข้อ A การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 • หัวข้อ B แนวทางการพิจารณาความเร่งลัพธ์
 • หัวข้อ C การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบต่างๆ
 • หัวข้อ D การโคจรรองดาวศูนย์กลาง

เวลาเรียน

 • ชั่วโมงเรียนรวม 16 ชั่วโมง ไม่จำกัดชั่วโมงทบทวน
 • เรียนบนเว็บไซต์ PhysicsFarm.org รองรับทุกอุปกรณ์
 • อายุคอร์ส 180 วัน

เหมาะกับ

 • นักเรียนที่กำลังอยู่ในระดับชั้น ม.4
 • นักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า

หนังสือประกอบการเรียน

 • Book: Physics Mastery บทที่ 7+8 การเคลื่อนที่ในสองมิติ (โพรเจคไทล์+วงกลม)
 • ส่งฟรี KERRY ถึงมือผู้รับใน 1-3 วัน

คุณอาจจะชื่นชอบ…