fbpx

สรุปบทเรียนสอบไฟนอลเทอม 2

สวัสดีครับ พี่อัพเดทโพสต์นี้เพื่อน้องๆ ม.4-5-6 ที่กำลัวจะสอบไฟนอลเทอม 2 นะครับ 🧡 ขอให้ไฟนอลนี้ น้องๆ ทำคะแนนกันได้อย่างเต็มที่ ~!! กวาดเกรด 4 มาเก็บเป็น GPAX เล้ย

  1. สรุปบทเรียนโพรเจคไทล์ ม.4 เทอม 2
  2. สรุปบทเรียนไฟฟ้ากระแสตรง ม.5 เทอม 2
  3. สรุปบทเรียนฟิสิกส์นิวเคลียร์ / ฟิสิกส์อนุภาค ม.6 เทอม 2