fbpx

#แจกใบงาน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการ “การลงมือทำ” เพื่อ “ไปสู่เป้าหมาย”

“การลงมือทำ” เพื่อ “ไปสู่เป้าหมาย” ดูจะเป็นเรื่องยาก… เมื่อเป้าหมายนั้นไม่ได้ถูกแสดงออกมาให้เราเห็นแบบชัดๆ 👀

ดังนั้น~! วิธีการต่อไปนี้ เป็นเทคนิคในรูปแบบง่ายๆ ที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายระยะกลาง หรือระยะยาวได้ ไม่ว่าจะหลายสัปดาห์ หรือหลายปี

  • 👉ขั้นที่ 1 จินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการ เมื่อเราทำงานหนักแล้ว ให้จินตนาการว่าจะมีเรื่องดีๆ แบบไหนเกิดขึ้นกับเราบ้าง ให้เขียนสิ่งนั้นลงไป
  • 👉ขั้นที่ 2 เขียนตัวเลือกในแง่บวก ให้เลือกข้อดีในข้อแรกมาหนึ่งอย่าง ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา นึกถึงมันอยู่ในใจ แล้วเลือกอันที่ทำให้รู้สึกดีมากที่สุด
  • 👉ขั้นที่ 3 เขียนอุปสรรคขัดขวาง จินตนาการถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่กำลังทำตามเป้าหมายอยู่
  • 👉ขั้นที่ 4 เขียนตัวเลือกในแง่ลบ ในบรรดาปัญหาที่เขียนไว้ ให้เลือกอันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับตัวเรามา ให้นึกภาพอยู่ในใจ แล้วเลือกอันที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง
  • 👉ขั้นที่ 5 ลงมือทำตามคำถาม ต่อไปให้เขียนที่ต้องทำทั้งหมดในรูปแบบคำถาม ว่า [ชื่อเรา] จะทำ [สิ่งที่ต้องทำ] ใน [เวลา] ที่ [สถานที่] หรือไม่ ?

สุดท้าย แสดงคำถามนั้นไว้ในจุดที่เราเห็นมันได้อย่างชัดเจนเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย

📌📌 เมื่อเราใช้ใบงานแล้ว เราจะได้รับรู้ ถึงความตั้งใจแรกของเรา และกลายเป็นแรงที่ทำให้เราอยากทำมากขึ้น

🧡 เทคนิคนี้อาจจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ แต่น้องๆ อย่าลืมว่า ตัวเรานั้น ยังต้องฝึกฝน #การควบคุมตนเอง เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมความสำเร็จในอนาคตของเราได้นั่นเอง

“อยากเห็นน้องๆ ใช้ Roadmap มุ่งสู่เป้าหมายตั้งแต่วันนี้”

ตัวอย่างของพี่ 😛

Leave a Comment