fbpx

ม.5 เทอม 1 (SHM/Wave/Light)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

คอร์ส ม.5 เทอม 1 จะแบ่งเป็น 3 บท คือ

  1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
  2. คลื่น
  3. แสง (1+2)

คอร์สนี้เรียนได้ 245 วัน(เลยปิดเทอมพฤศจิกายนแน่นอน) และ เฉลยการบ้าน ! ~ กำลังมานะ

ตั้งใจเรียนน้า =^-^=

  1. หนังสือเรียน 2 เล่ม
  2. ชีทส่งแยกสำหรับคนสั่งซื้อก่อนวันที่ 19 มีนาคม
  3. อินเตอร์เน็ทในการเข้าเรียน

หมายเหตุ คอร์สมีอายุ 6 เดือนนับจากวันสมัครเรียน