fbpx

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น สรุปเนื้อหา+ตะลุยโจทย์ เพื่อการแข่งขัน

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

คอร์สมีอายุ 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน

เฉลยอยู่ท้ายบทน้า <3

วันหมดอายุ

  1. หนังสือเรียนประกอบ 3 เล่ม (กรุณาตรวจสอบว่าได้รับครบจำนวนเมื่อเริ่มคอร์ส)
  2. เวลาเรียนประมาณ 50+ ชม.
  3. อายุคอร์ส 365 วัน นับตั้งแต่วันชำระเงินเข้ามา
  4. บทเรียนอัพเดทตามหลังห้องสดไม่เกิน 2 วัน
  5. ลิงก์เข้ากลุ่มลับเพื่อพูดคุยและปรึกษาปัญหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคอร์ส >>> คลิกที่นี่