fbpx

Fasten Physics ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์สามัญ ระบบ Application

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก ให้ download application รอไว้ก่อน
รหัสผ่านเข้า application * ใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
รอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

  1. หนังสือแบบฝึกหัด ฟิสิกส์สามัญ ตะลุยโจทย์ (Fasten Physics)
  2. อินเตอร์เน็ทเพื่อเข้าเรียน
  3. อายุคอร์ส 220 วัน