Slayer Unit 01 บทนำ การวัด และการแปลความหมายข้อมูล

  • เข้าเรียน Slayer Unit 01 Introduction บทนำ การวัด และการแปลความหมายข้อมูล
  • บทเรียน 13 Ep.
  • ชั่วโมงเรียน 5 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 7 ชั่วโมง
  • อายุคอร์ส 180 วัน
  • ส่งฟรี Kerry ถึงมือผู้เรียนใน 1-3 วัน
  • เนื้อหาคอร์สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

LOGIN Username คือ Email ที่ใช้สมัครเรียน และรหัสผ่านคือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักจ้า


Slayer Unit 01 บทนำ การวัด และการแปลความหมายข้อมูล Read More »