fbpx

คอร์สรายบท

Slayer Unit 21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

updated co

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

ntent

Slayer Unit 21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Read More »

Slayer Unit 20 ฟิสิกส์อะตอม

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

Slayer Unit 20 ฟิสิกส์อะตอม Read More »

Slayer Unit 19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

บทนี้ เฉลยในคลิปสอนแล้วน้า

Slayer Unit 19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Read More »

Slayer Unit 11 แสง

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

Slayer Unit 11 แสง Read More »

Slayer Unit 10 Wave คลื่นกล

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

Slayer Unit 10 Wave คลื่นกล Read More »

บทย่อย Slayer Unit 08 Circular Motion การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

คอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer (Full Course ในระบบ Application)

สำหรับนักเรียนที่เข้ามาในคอร์สครั้งแรก คอร์สนี้เรียนผ่าน app ดังนั้น ให้ download application และรอรับหนังสือเรียนภายใน 3 วันนะคะ จากนั้นเข้าล็อกอิน app ด้วย username = email / password = เลขที่บัตรประชาชน

ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทาง Application ด้วยการ Download ตามระบบปฏิบัติการ

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

บทย่อย Slayer Unit 08 Circular Motion การเคลื่อนที่เป็นวงกลม Read More »

Slayer Unit 07-08 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ได้แก่ บทโพรเจคไทล์ และวงกลม

 • เข้าเรียน Slayer Unit (07-08) การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ได้แก่ บทโพรเจคไทล์ และวงกลม
 • บทเรียนโปรเจคไทล์ 16 Ep. วงกลม 26 Ep.
 • ชั่วโมงเรียนโปรเจคไทล์ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 8 ชั่วโมง
 • ชั่วโมงเรียนวงกลม 9 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 12 ชั่วโมง
 • อายุคอร์ส 180 วัน
 • ส่งฟรี Kerry ถึงมือผู้เรียนใน 1-3 วัน
 • เนื้อหาคอร์สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

Username คือ Email ที่ใช้สมัครเรียน และรหัสผ่านคือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักจ้า

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

Slayer Unit 07-08 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง ได้แก่ บทโพรเจคไทล์ และวงกลม Read More »

Slayer Unit 06 Momentum and Collision โมเมนตัมและการชน

 • เข้าเรียน Slayer Unit (06)โมเมนตัมและการชน
 • บทเรียน 23 Ep.
 • ชั่วโมงเรียน 9 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 12 ชั่วโมง
 • อายุคอร์ส 180 วัน
 • ส่งฟรี Kerry ถึงมือผู้เรียนใน 1-3 วัน
 • เนื้อหาคอร์สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

Username คือ Email ที่ใช้สมัครเรียน และรหัสผ่านคือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักจ้า

แนะนำการเรียนฟิสิกส์ฟาร์มบน-APPLICATIONDownload

Slayer Unit 06 Momentum and Collision โมเมนตัมและการชน Read More »

Slayer Unit 05 Work & Energy งานและพลังงาน

เข้าเรียน Slayer Unit (05) งานและพลังงานบทเรียน 28 Ep.ชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 13 ชั่วโมงอายุคอร์ส 180 วันส่งฟรี Kerry ถึงมือผู้เรียนใน 1-3 วันเนื้อหาคอร์สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

Username คือ Email ที่ใช้สมัครเรียน และรหัสผ่านคือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักจ้า


Slayer Unit 05 Work & Energy งานและพลังงาน Read More »

Slayer Unit 04 Mechanical Equilibrium สมดุลกล

 • เข้าเรียน Slayer Unit (04) สมดุลกล
 • บทเรียน 28 Ep.
 • ชั่วโมงเรียน 11 ชั่วโมง ชั่วโมงจริง 14 ชั่วโมง
 • อายุคอร์ส 180 วัน
 • ส่งฟรี Kerry ถึงมือผู้เรียนใน 1-3 วัน
 • เนื้อหาคอร์สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Physics Slayer [Full Pack]

Download Application

ขอให้นักเรียน Download Application “Playhub” ตามระบบปฏิบัติการ

Username คือ Email ที่ใช้สมัครเรียน และรหัสผ่านคือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลักจ้า


Slayer Unit 04 Mechanical Equilibrium สมดุลกล Read More »