fbpx

คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย

PAT3 ฟิสิกส์
(All Star)

ที่สุดของการ Applied ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี เพื่อพิชิตความถนัดทางวิศวกรรม
#Dek64

คอร์สตามระดับชั้น

คอร์สแบ่งบทย่อยสำหรับ ม.6

เวลาเรียนบทละ 220 วัน ค่าเรียนบทละ 900 บาท